• 26 июня 2020 16:22
  • Просмотров: 645

Увага! Повідомлення про загальні збори!

Шановні співвласники!

Більшість з вас вже знає про те, що 26 липня о 15-00 відбудуться чергові загальні збори ОСББ “Нові Черемушки”. Проте законодавство України вимагає документального підтвердження про те, що всі жителі будинку отримали відповідну інформацію.

Тому з 29 червня по 8 липня 2020 року кожен співвласник ОСББ “Нові Черемушки” має особисто поставити свій підпис у відповідних документах.

Якщо це не буде зроблено, то співвласнику буде надіслане повідомлення рекомендованим листом. Але витрати на рекомендовані листи будуть нараховані на особистий рахунок цього співвласника та зазначені в квитанції.

На жаль, повідомлення у електронному варіанті (через Viber, сайт) або усно може стати формальною причиною оскарження рішення загальних зборів. Тому дуже просимо поставитись з розумінням до ситуації і найближчим часом звернутися до керівництва правління ОСББ “Нові Черемушки”.

Ще одним ускладненням для проведення зборів є дотримання правил безпеки під час карантину. На жаль, ми не змогли вчасно провести збори через суворий карантин. Але далі відтермінувати зустріч ми не можемо. Зараз у нас адаптивний карантин, під час якого ми маємо можливість зробити все відповідно до законодавства.

Для спрощення та скорочення всієї процедури на сайті https://m53a.od.ua та на інформаційних дошках буде опублікована вся необхідна інформація щодо кожного питання. Проголосувати за кожне питання можна буде або безпосередньо на зборах, або протягом 14 діб після зборів. Таким чином будуть дотримані всі рекомендації МОЗу.

Дата загальних зборів – 26 липня 2020 року о 15-00.

Місце проведення: між 4-ю та 5-ю парадними, на прибудинковій території

Отже, ще раз запрошуємо співвласників особисто отримати інформацію та проголосувати.

Дякуємо за увагу!

Роз'яснення щодо порядку денного загальних зборів співвласників №5 ТУТВнимание! Сообщение об общем собрании!

Уважаемые совладельцы!

Большинство из вас уже знают о том, что 26 июля в 15-00 состоится очередное общее собрание ОСМД "Новые Черемушки". Но законодательство Украины требует документального подтверждения о том, что все жители дома получили соответствующую информацию.

Поэтому с 29 июня по 8 июля 2020 года каждый совладелец ОСМД "Новые Черемушки" должен лично поставить свою подпись в соответствующих документах.

Если это не будет сделано, то совладельцу будет направлено уведомление заказным письмом. Но расходы на заказные письма будут начислены на личный счет этого совладельца и указаны в квитанции.

К сожалению, сообщение в электронном варианте (через Viber, сайт) или устно может стать формальной причиной обжалования решения общего собрания. Поэтому очень просим отнестись с пониманием к ситуации и в ближайшее время обратиться к руководству правления ОСМД "Новые Черемушки".

Еще одним осложнением для проведения собрания является соблюдение правил безопасности во время карантина. К сожалению, мы не смогли вовремя провести собрание из-за сурового карантина. Но дальше отсрочить встречу мы не можем. Сейчас у нас адаптивный карантин, во время которого мы имеем возможность сделать все в соответствии с законодательством.

Для упрощения и сокращения всей процедуры на сайте https://m53a.od.ua и на информационных досках будет опубликована вся необходимая информация по каждому вопросу. Проголосовать за каждый вопрос можно будет либо непосредственно на собрании, либо в течение 14 дней после собрания. Таким образом будут соблюдены все рекомендации МОЗ.

Дата общего собрания - 26 июля 2020 года в 15-00.

Место проведения: между 4-й и 5-й парадной, на придомовой территории.

Итак, еще раз приглашаем совладельцев лично получить информацию и проголосовать.

Спасибо за внимание!

Разъяснения по поводу повестки дня общего собрания совладельцев №5 ТУТ 
ГАЛЕРЕЯ