• 14 сентября 2020 09:54
  • Отзывы :0
  • Просмотров: 618
  • 0

Шановні співвласники квартир!


    1 вересня 2020 року на сайті m53a.od.ua були опубліковані результати голосування щодо питань, винесених на загальні збори 26 липня. При цьому, згідно ст.14 Закону України «Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку», кожен співвласник має право заздалегідь звернутися до правління ОСББ “Нові Черемушки” та ознайомитися з протоколами загальних зборів, робити з них виписки і перевірити результати голосування. Уся відповідна документація знаходиться у відкритому доступі.

    Спираючись на низку нормативних документів та судову практику, правління об'єднання прийняло позицію, що унеможливлює віддати на руки співвласнику протокол загальних зборів або дозволити робити з документів фото-, відеокопії. Копія протоколу може бути надана окремому співвласнику лише за рішенням суду.


У протоколах голосування є конфіденційна інформація кожного співвласника (зокрема, номер квартири, П. І. Б. власника квартири та його зразок підпису). Ці дані підпадають під дію п.2 ст.21 Закону України «Про інформацію» та низку інших законів.


    Окремо зазначимо, що  деякі співвласники висловили певні сумніви щодо результатів голосування та вчиняли хуліганські дії, намагаючись відібрати документи силоміць (відеодокази цього будуть обов'язково опубліковані). Аби уникнути у подальшому подібних провокацій, правління ОСББ вирішило опублікувати усі протоколи та листи для голосування на сайті. Звичайно, особиста інформація співвласників при цьому буде прихована.

    Таким чином ви можете перевірити:

  • чи вірно зараховані ваші голоси;
  • як проголосували інші співвласники;
  • чи вірно були перераховані усі голоси.

    Сподіваємося, що тепер зникнуть будь-які звинувачення у тому, що правління ОСББ приховує суспільно важливу інформацію і підробляє результати голосування.

    Ще раз нагадуємо, що оригінали документів знаходяться у відкритому доступі і ви можете переглянути їх у будь-який момент.

    Зверніть увагу, що для того, аби переглянути копы. протоколу, необхідно авторизуватися на сайті.


З повагою, правління ОСББ “Нові Черемушки”.


Уважаемые совладельцы квартир!

    1 сентября 2020 на сайте m53a.od.ua были опубликованы результаты голосования по вопросам, вынесенным на общее собрание 26 июля. При этом, согласно ст.14 Закона Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», каждый совладелец имеет право заранее обратиться в правление ОСМД "Новые Черемушки" и ознакомиться с протоколами общих собраний, делать из них выписки и проверять результаты голосования. Вся соответствующая документация находится в открытом доступе.

    Опираясь на ряд нормативных документов и судебную практику, правление объединения приняло позицию, что делает невозможным отдать на руки совладельцу протокол общего собрания или позволить делать из документов фото-, видеокопии. Копия протокола может быть предоставлена ​​отдельном совладельцу только по решению суду.


    В протоколах голосования является конфиденциальная информация каждого совладельца (в частности, номер квартиры, ФИО владельца квартиры и его образец подписи). Эти данные подпадают под действие п.2 ст.21 Закона Украины «Об информации» и ряд других законов.


Отдельно отметим, что некоторые совладельцы выразили определенные сомнения относительно результатов голосования и совершали хулиганские действия, пытаясь отобрать документы силой (видеодоказательства этого будут обязательно опубликованы). Чтобы избежать в дальнейшем подобных провокаций, правление ОСМД решило опубликовать все протоколы и листы для голосования на сайте. Конечно, личная информация совладельцев при этом будет скрыта.

Таким образом вы можете проверить:

  • верно ли зачислены ваши голоса;
  • как проголосовали другие совладельцы;
  • верно ли были перечислены все голоса.


    Надеемся, что теперь исчезнут любые обвинения в том, что правление ОСМД скрывает общественно важную информацию и подрабатывает результаты голосования.

    Еще раз напоминаем, что оригиналы документов находятся в открытом доступе и вы можете просмотреть их в любое момент.

    Обратите внимание, что для того, чтобы просмотреть копию протокола, необходимо авторизоваться на сайте.


С уважением, правление ОСМД "Новые Черемушки". 

Для просмотра протокола, необходимо авторизироваться!

ГАЛЕРЕЯ